1 دی 1397

مولف: - گلزار
0  نظر
رتبه خبر: 3/8
(2 نظر )

24 دی 1396

مولف: - گلزار
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

10 دی 1396

مولف: - گلزار
0  نظر
رتبه خبر: 2
(2 نظر )

3 دی 1396

مولف: - گلزار
0  نظر
رتبه خبر: 2/8
(5 نظر )

3 دی 1396

مولف: - گلزار
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

19 دی 1395

راه اندازی خانه هنر افشار

باهدف کشف ومعرفی استعداد های هنری دانش آموزان وتشکیل گروه های تخصصی هنری
مولف: - گلزار
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

15 دی 1395

مولف: - گلزار
0  نظر
رتبه خبر: 4/8
(3 نظر )

15 دی 1395

پنج رشته فنی و حرفه‌ای به مجموع رشته‌های هنرستانی افزوده شد

معماری داخلی، مکاترومیک، فتوگرافیک، حمل و نقل و تولید برنامه‌های تلویزیونی
مولف: - گلزار
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

11 دی 1395

کلاس رفع اشکال درس رياضى نهم

شنبه 11 ديماه از ساعت  14 تا 16/30
مولف: - گلزار
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

11 دی 1395

کلاس رفع اشکال درس رياضى هفتم

شنبه 11 ديماه از ساعت 9 تا 11
مولف: - گلزار
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2