چاپ خبر
دبیرستان پسرانه دکتر محمود افشار (دوره اول) یکشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷
دانش آموزانی که علاقه مند به شرکت در مراسم عزاداری اربعین هستند
دانش آموزانی که علاقه مند به شرکت در مراسم عزاداری اربعین  هستند رضایت نامه دستی از پدر یا مادر   خود را تحویل آقای ملک محمدی نمایند .همچنین پیراهن مشکی ودر صورت امکان شال مشکی یا چفیه مشکی بهمراه  داشته باشند .سپاس
انتهای پیام/.